O nás

Moderní gymnastika se v Břeclavi objevila poprvé v roce 1996, kdy pod záštitou Střední průmyslové školy Edvarda Beneše vznikl oddíl SPŠ-DM Břeclav. Jeho zakladatelkami byly Mgr. Šárka Bachmanová a Mgr. Lenka Žilínková. Nástupcem tohoto klubu se stalo občanské sdružení SK MG Břeclav (Sportovní klub moderní gymnastiky), které vzniklo dne 22. 10. 2004.

Členskou základnu oddílu tvoří kolem 55 závodnic různých výkonnostních kategorií ve věku od tří do devatenácti let. Závodnicím se věnuje 6 dobrovolných trenérek a na soutěžích náš oddíl zastupuje 6 rozhodčích. Závodnice jsou rozděleny do tréninkových skupin podle věku a podle kategorie, ve které ten který rok závodí. Každá trenérka má na starosti jednu, nebo více skupin.

Více o úrovních a kategoriích moderní gymnastiky

Závodnice Sportovního klubu moderní gymnastiky Břeclav se účastní oblastních i republikových přeborů v odpovídajících výkonnostních a věkových kategoriích. Oddíl také reprezentují na pohárových soutěžích po celé republice.

Největší úspěchy našeho oddílu

Co to je moderní gymnastika?

Co to je estetická skupinová gymnastika?

Předsedkyně oddílu a hlavní trenérka oddílu: Mgr. Soňa Harťanská

Místopředsedkyně:

Hospodář: Ing. Petr Harťanský

Členové předsednictva:

Rozhodčí MG:

 • Soňa Harťanská – I. třída
 • Zdislava Zemánková – II. třída
 • Gabriela Harťanská – II. třída
 • Jana Šragová – III. třída
 • Barbora Harťanská – III. třída
 • Martin Ondrouch – III. třída

Trenérky MG:

 • Soňa Harťanská – II. třída
 • Gabriela Harťanská – II. třída
 • Zdislava Zemánková – III. třída
 • Jana Šragová – III. třída
 • Barbora Harťanská – III. třída
 • Lenka Žilínková – III.třída

Rozhodčí ESG:

 • Soňa Harťanská – II. třída
 • Jana Šragová – II. třída
 • Lenka Žiínková – II.třída
 • Gabriela Harťanská – II. třída
 • Barbora Harťanská – II. třída

Tréninky:

 • domov mládeže při SPŠ E. Beneše v Břeclavi
 • ZŠ Kpt. Nálepky v Břeclavi – část Charvátská Nová Ves

Kontakty:

 • www.modernigymnastika.cz
 • sona.hartanska@seznam.cz
 • gabriela.hartanska@centrum.cz