Stručný výtah z pravidel moderní gymnastiky

Moderní gymnastika v ČR má 3 úrovně (něco jako 1., 2. a 3. liga) pro soutěž jednotlivkyň a dvě úrovně pro společné skladby. Pod pojmem úroveň si můžeme také představit výkonnostní stupeň.

Jednotlivkyně:

 • základní program – pouze národní pro ČR (nikde jinde není)
  • jedná se o pouze povinné sestavy
  • v rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (0.-4. kategorie)
  • 0. kategorie je letos pro dívky ročníku narození 2007 a mladší
  • 4. kategorie je letos pro dívky ročníku narození 2000 a starší
  • pro každou kategorii je přímo stanovené náčiní a vypsané popisy sestavy gymnastickým názvoslovím a daná povinná hudba
 • kombinovaný program – pouze národní pro ČR (nikde jinde není)
  • kombinace jedné povinné sestavy a jedné volné sestavy
  • pro každou kategorii je přímo stanovené náčiní a vypsané popisy sestavy gymnastickým názvoslovím a daná povinná hudba pro povinnou sestavu
  • pro volnou sestavu lze použít libovolnou hudební nahrávku v délce 1:00-1:30
  • ve volné sestavě musí být zařazen minimálně jeden skok, rotace, rovnováha, vlna a kroková variace (často bývá zařazeno prvků více, aby při případném neprovedení jednoho prvku, byl prvek pojištěn)
  • v rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (III. – I. VTp a Ženy)
  • název VTp = výkonnostní třída povinná (náplň i charakteristika těchto kategorií se v průběhu času výrazně změnila, ale název zůstal stejný)
  • kombinovaný program využívá tabulek prvků z mezinárodních pravidel FIG, ale pro tuto výkonnostní úroveň je povoleno využívat jen prvky hodnoty A a B
  • prvky jsou rozděleny do kategorií (skoky, rotace a rovnováhy) a již se dále nedělí
 • volný program – jedná se o pouze volné sestavy
  • v rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (naděje nejmladší, naděje mladší, naděje starší, juniorky a seniorky)
  • juniorky a seniorky se mohou účastnit zahraničních závodů, mistrovství a olympiád jsou řízeny mezinárodními pravidly
  • všechny ostatní jmenované kategorie si každý stát upravuje sám (pravidla se liší jen velmi málo) → jedině závodnice těchto kategorií mohou jezdit na mezinárodní závody do zahraničí, protože mají sestavy poskládané dle stejných nebo podobných pravidel
  • v ČR existuje ještě jedna „podvětev“ volného programu (kadetky mladší, kadetky starší a dorostenky) – v podstatě se jedná o nižší úroveň nadějí, juniorek a seniorek
  • pro sestavy lze použít libovolnou hudební nahrávku v délce 1:15-1:30
  • v každé sestavě musí být přesný počet prvků a dokonce i daném poměru (například v sestavě se švihadlem musí převažovat skoky, proto je v sestavě pro naděje mladší při předepsaném počtu 8 prvků možno provést 5 skoků a ostatní prvky – rovnováha, obrat a ohebnost – buď každý jedenkrát, nebo některý dvakrát a některý vynechat) – žádná jiná možnost neexistuje
  • počet prvků a jejich poměry má každá kategorie volného programu přímo stanoveny
  • navíc jsou taky přímo stanoveny maximální hodnoty prvků, které mohou v jednotlivých kategoriích zařazeny
  • volný program má vlastní tabulky všech gymnastických prvků – prvky jsou rozděleny do kategorií (skoky, rotace a rovnováhy) a v těchto kategoriích jsou ještě rozděleny dále dle obtížnosti od nejjednodušších za 0,1 desetinu bodu (obtížnost A) až po nejtěžší za 1,0 bodu (obtížnost J) a jsou uvedeny na stranách 21–64 v mezinárodních pravidlech moderní gymnastiky
  • dále jsou ve volném programu stanoveny manipulace s náčiním, které jsou v sestavách bonifikovány (také tabulky)
  • vše, co gymnastka má v sestavě předvést, se zapisuje do zápisu sestavy a rozhodčí rozhodují dle těchto zápisů – pouze škrtají, co gymnastka zkazila, a sčítají hodnoty, co gymnastka provedla

NÁŠ ODDÍL V MINULOSTI PŘIPRAVOVAL ZÁVODNICE VE VŠECH TĚCHTO PROGRAMECH, ALE V SOUČASNOSTI SE JIŽ SPECIALIZUJEME NA ZÁKLADNÍ PROGRAM A KOMBINOVANÝ PROGRAM.

PRO TRÉNINK TĚCHTO PROGRAMŮ JE DŮLEŽITÉ ZNÁT DOKONALE POPISY POVINNÝCH SESTAV A VYTVÁŘET ZAJÍMAVÉ VOLNÉ SESTAVY V KOMBINOVANÉM PROGRAMU. JE TO O NĚCO SNAŽŠÍ NEŽ VE VOLNÉM PROGRAMU, PROTOŽE CHOREOGRAF MÁ VÍCE VOLNOSTI PŘI TVORBĚ.

Společné skladby:

 • ZP&KP – pro závodnice základního a kombinovaného programu
  • délka sestavy je 2:00-2:30
  • počet gymnastek je 4-6 členek a povolena je jedna náhradnice
  • závod všech kategorií probíhá bez oficiálních formulářů (zápisů sestav)
  • obtížnost těchto sestav se řídí dle pravidel pro kombinovaný program
  • v rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (0.-V. kategorie)
  • všechny sestavy musí obsahovat alespoň jeden skok, rovnováhu, rotaci, vlnu nebo osmu a krokovou variaci a alespoň 3 spolupráce všech gymnastek
  • sestavy s náčiním musí obsahovat minimálně 4 výměny (počítá se jen výměna házením)
 • linie A – především pro závodnice volného programu
  • délka sestavy je 2:15-2:30
  • počet gymnastek je 4-6 členek pro mladší kategorie; pro kategorie Naděje starší, Juniorky a Seniorky je určen počet členek družstva na 5
  • povolena je jedna náhradnice
  • závod všech kategorií probíhá s oficiálními formuláři (zápisy sestav)
  • obtížnost těchto sestav se řídí dle pravidel pro volný program
  • v rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku

NÁŠ ODDÍL V MINULOSTI PŘIPRAVOVAL ZÁVODNICE V OBOU  TĚCHTO LINIÍCH, ALE V SOUČASNOSTI SE JIŽ SPECIALIZUJEME NA SPOLEČNÉ SKLADBY PRO ZÁVODNICE ZÁKLADNÍHO A KOMBINOVANÉHO PROGRAMU. V TÉTO LINII POŘÁDÁME I ČESKOMORAVSKÝ POHÁR A OBLASTNÍ PŘEBOR.